Webtjenester

anracom tilbyr webtjenester og lager gjerne din nettside. Enten på basis av HTML, CSS, Javascript eller jeg benytter WordPress. I dag er en nettside med såkalt «responsiv design» en selvfølge: Nettsiden din skal ikke bare fungere på en vanlig desktop-PC men også tilpasses Smartphone, Tablet/Pad/Notebook. Dette går greit ved å benytte WP som basis for ny nettside. I tillegg gir WordPress deg muligheten til å oppdatere innholdet selv eller ha en blog integrert i nettsiden. Dersom du ønsker det.

Mitt eget foto av Operaen i Oslo (2010) ble kjennemerket for mine web-tjenester. Hvorfor Operaen? Operaens formspråk er enkel og elegant. Stilen stråler åpenhet og ærlighet. Ingen hemmelige rom. Plasseringen er unik. Jeg liker å arbeide i bilder. Operaen er et forbilde.

Med ett ben i Norge og ett i Bayern i Tyskland, har jeg mange tyske men også norske kunder! Tilhørigheten til flere kulturer og språk er en fordel som kommer kundene til gode. Spesielle kulturelle ulikheter og forventninger blir enklere å fremstille når jeg arbeider med en personlig nettside.