Norwegian Design

with Ingen kommentarer

Norwegian Design er et godt begrep. Det oppsto i 60-årene som en kvalitetsbegrep da Odd Remlov og Per Tannum startet kreativ utvikling med produksjon av kunsthåndverk ved PLUS Fredrikstad. Produkter som ble designet og laget ved PLUS ble markedsført og solgt i stort omfang til USA.

Per Tanum, som startet Norway Designs i Oslo på den tiden, solgte produktene fra Plus der. Også i dag er Norway Designs en kvalitetsforretning med salg av god design. Butikken drives i dag av Per Tanums barnebarn. Bildet viser boken som kom ut til 60 årsjubileet for butikken. En bok å anbefale.

anracom.com